Kasam Ki Kasam-sub in romana -Main Prem ki Deewani Hoon